سه سال بعد از تزریق چربی گونه

نازنین خانم یکی از مراجعین خوب و زیبا روی لیمون کلینیک هستند که سه سال پیش بعلت خالی بودن زیر چشم و نداشتن گونه بود، به کلینیک لیمون مراجعه کردند.نازنین جون از طریق وب سایت با دکتر بیات آشنا شدند و تنها علتی که دکتر بیات را به عنوان پزشک خودشان انتخاب کردند این بود که دکتر فرمودند فقط یک بار تزریق می کنند و این تزریق دائمی می باشد.ایشان بعد از 3 سال از اینکه تزریق دائمی می باشد و همراه با کاهش وزن کم و با پر شدن آن نیز زیاد می شود خوشحال و راضی می باشند.

گذاشتن پاسخ