آیا جراحی ترمیم بینی میتواند بسیاری از مشکلات جراحی اولیه را بر طرف کند؟


 

در جراحی زیبایی بینی اولیه اگر به هر دلیلی برای بینی بیمار مشکلی پیش بیاید ، بهترین راه حل جراحی ترمیم بینی می باشد.جراحی ترمیم بینی به منظور بازسازی  و اصلاح ایراد هایی که در عمل قبلی به وجود آمده است ، انجام میشود .جراحی ترمیم بینی  در واقع جراحی ثانویه می باشد. ممکن است بینی بیمار را در عمل قبل خیلی تراشیده باشند و اصلا  زیبا نباشد و یا حتی مشکل تنفسی ایجاد کرده باشد ، در این حالت ما میتوانیم از غضروف گوش برای رفع این مسئله استفاده کنیم .

آیا برای جراحی ترمیم بینی نیاز به بیهوشی است؟

این  موضوع به خیلی مسائل بستگی دارد .اگر برای رفع مشکلات خفیف مانند تغییرات جزئی ، ناهمواریهای جزئی که پشت بینی قرار دارد  می توان با نظر پزشک و بیمار شرایط جراحی را با بی حسی موضعی انجام دهیم . اما اگر  موارد شدیدتر باشند مانند بزرگی پره های  بینی  باید با بیهوشی انجام شود.در زمان بیهوشی جراح راحت تر تغییرات لازم مانند پایین بودن نوک بینی و بزرگی پره های بینی را برطرف کند.

چه مشکلاتی با ترمیم بینی قابل حل است؟

1-غضروف هایی که باعث به وجود آمدن قوز بینی شده باشند.

2-کجی بینی

3- انحراف بینی

4-تغییرات جزئی یا ناهمواریهایی که پشت بینی وجود دارد.

5-بافت بینی بیشتر از حد نیاز برداشته شده باشد و باعث ایجاد فرو رفتگی شده باشد.