8 کاربرد جراحی لیفت سانترال لب

2020-09-09T10:15:56+04:30توسط |

لیفت سانترال لب امکان دارد در خیلی از موارد استفاده شود ولی هدف از این جراحی جوانسازی لب های بالایی افراد است.