این کلینیک مجهز به کادر جراحی مجرب و آموزش دیده به سرپرستی دکتر بیات
مبدع روش های نوین و مختلف در جراحی زیبایی لب
مبدع روش موثر در تزریق چربی صورت
و حفظ اثر جوانی در صورت به شکل ماندگار
مبدع جراحی زیبایی پیشانی -ناندرتال
با سابقه ترین مرکز جراحی لیفت ماندگار در ایران