می دانستید بینی عنصری منحصر به فرد در چهره شماست؟

جراحی زیبایی بینی یکی از دغدغه های امروز جوامع است  و خیلی از افراد معتقدند که حتما این جراحی باید انجام شود . در راستای این تصمیم شاید ترس به سراغ افراد بیاید که آیا این جراحی برای مناسب است ؟

2020-04-05T13:22:57+04:30توسط |2 دیدگاه