چند درصد از جراحی های بینی به عمل مجدد احتیاج دارند ؟

چند درصد از جراحی های بینی به عمل مجدد احتیاج دارند ؟

طبق آمارهای بین المللی ده الی پانزده درصد از کسانی که جراحی بینی انجام میدهند ، ممکن هست که نیاز به ترمیم جراحی داشته باشند.جراحی وجود ندارد  که ادعا کند تمامی افرادی را که جراحی زیبایی بینی کردند به هیچ عنوان نیاز به ترمیم  ندارند ،  اما  با روشهای جدید و نوین میتوان  درصد ترمیم ها رو کمتر کرد یکی از روشهایی که میتواند تغییرات جزئی یا ناهمواریهای جزئی  که پشت بینی هست و یکسری از بیمارها از این قضیه شکایت دارند. ما با روشی غیر از جراحی و بیهوشی مجدد این مشکل را بر طرف میکنیم .

آیا هر ترمیم بینی احتیاج به بیهوشی دارد ؟

در  جواب این سوال باید بگیم خیر ، خیلی از ترمیم ها  به این صورت هست که ما بیمار را سر موضعی  میکنیم  و بعد آن قسمت هایی که دچار ناهمواری هستند یک سوراخ خیلی کوچک ایجاد میکنیم ، سپس شروع به تراشیدن این قسمتها میکنیم .

 

گذاشتن پاسخ