تصاویر نتایج تزریق چربی

جوانسازی صورت با روش تزریق چربی به صورت

نتایج جوانسازی صورت به روش تزریق چربی به صورت که توسط دکنر اکبر بیات انجام گرفته را مشاهده می کنید. برای بزرگنمایی عکس ها بر روی آن ها کلیک کنید.