چند راز بزرگ جراحی لیفت با نخ-image

چند راز بزرگ جراحی لیفت با نخ

جالب است بدانید خیلی ازمردم کره لیفت با نخ انجام میدهند . لیفت با نخ درکشور کره بسیار ارزان است و چون خودشان تولید میکنند

عوارض  ناشی از عمل جراحی لیفت-image

عوارض ناشی از عمل جراحی لیفت

بسیاری از افرادی که می خواهند لیفت صورت انجام دهند نگران عوارض بعد از جراحی هستند و همین نگرانی مانع تصمیم گیری برای اقدام به جراحی آنها میشود

اسکار و روش های محو آن  ؟-image

اسکار و روش های محو آن ؟

عمل ترمیم اسکار جز عملهای زیبایی جراحی پلاستیک به حساب می آید.ترمیم اسکار جهت بهبود یا درمان جای زخم و یا جوشگاه است