تزریق ژل یا فیلر

2022-01-19T13:52:50+03:30توسط |

تزریق ژل یا فیلر به چه صورت است؟ ابتدا لازم است قبل از پرداختن به موضوع تزریق ژل یا فیلر، بدانیم که ژل ها و فیلر ها چه موادی هستند [...]

جراحی زیبایی بینی

2021-11-16T15:54:47+03:30توسط |

جراحی زیبایی بینی یکی از دغدغه های امروز جوامع است  و خیلی از افراد معتقدند که حتما این جراحی باید انجام شود . در راستای این تصمیم شاید ترس به سراغ افراد بیاید که آیا این جراحی برای مناسب است ؟

نمایش مطالب بیشتر